Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576werkenbij@kleinenco.nl

Vacatures

Vacatures

Ben je op zoek naar een uitdagende baan waar geen dag hetzelfde is? Werken bij Klein & Co betekent deel uitmaken van een enthousiast team dat keer op keer klaarstaat om kinderen een leuke, avontuurlijke en leerzame dag te laten beleven. Bekijk hier alle functies en plan jouw sollicitatie!

Plan hier jouw sollicitatie

Pedagogisch medewerker

Als pedagogisch medewerker zorg je ervoor dat kinderen vier jaar lang de mogelijkheid krijgen om zich zorgeloos te ontwikkelen. Je zorgt voor een compleet dagritme dat passend is voor ieder kind. Eten, slapen, begeleide activiteiten, vrij spelen en uitstapjes zijn dagelijkse kost. Samen met je team bepaal je hoe een dag eruitziet. Iedere dag is anders en vraagt dus ook om een andere aanpak. Klein & Co vindt het belangrijk dat jij als pedagogisch medewerker zelf kan inschatten wat een groep nodig heeft op een dag. Uiteraard word je daarbij ondersteund door andere functies bij Klein & Co.

Assistent vestigingsmanager

Als assistent vestigingsmanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers op een locatie. Het zijn de meest dringende vragen die direct bij jou komen. Heel veel vragen kan je zelf al oplossen, maar mocht je er niet uitkomen, dan kan je de vestigingsmanager om hulp vragen. Samen met de vestigingsmanager – met wie je tweewekelijks een overleg hebt – zorg je ervoor dat jouw locatie zorgeloos kan werken om de kinderen een optimale dag te bezorgen. Als assistent vestigingsmanager werk je dagelijks mee op een groep. Dat kan een vaste groep zijn, maar ook iedere dag een andere. Dat bepaal jij samen met de vestigingsmanager.

Vestigingsmanager

Als vestigingsmanager coördineer jij alles wat te maken heeft met de locatie. Je bent verantwoordelijk voor een kleine locatie: het team bestaat uit 10 tot 15 personen. Doordat de omvang klein is, heb je de mogelijkheid om gedetailleerd en veelzijdig te managen. Ieder werkproces valt immers onder jouw verantwoordelijkheid. Je bent voor ouders en de oudercommissie het eerste aanspreekpunt als er vragen zijn die niet aan pedagogisch medewerkers gesteld kunnen worden.

Daarnaast ben je de schakel tussen de directie en de locatie. Je signaleert, analyseert en rapporteert knelpunten in de uitvoering van het beleid naar directie door middel van actieve deelname aan managementoverleg. In dat overleg doe je verbeteringsvoorstellen ten aanzien van het beleid.

Als vestigingsmanager geef je leiding aan medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en coördineren en medewerkers te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren waar nodig. Je voert functionerings- en beoordelingsgesprekken, houdt personeelsdossiers bij en zit team- en groepsvergaderingen voor. Klein & Co heeft als doel dat een vestigingsmanager zo veel mogelijk aanwezig kan zijn op groepen en probeert de administratieve last zo laag mogelijk te houden.

Manager pedagogiek en kwaliteit

Het doel van de manager pedagogiek en kwaliteit is het leveren van een bijdrage aan de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het pedagogisch beleid en het middels coaching mede verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden. Als pedagogisch coach ben je aanwezig op de groepen en coach je de pedagogisch medewerkers in het uitvoeren van de pedagogische visie van Klein & Co. Tevens ben je verantwoordelijk voor het bewaken en realiseren van het pedagogisch beleid en het veiligheid & gezondheidsbeleid. Je vertaalt dit beleid naar concrete plannen, programma’s, instrumenten en methoden die tijdig en op de juiste wijze zijn uitgevoerd en geëvalueerd. Belangrijk bij deze rol is dat je alle betrokken partijen meeneemt in het ontwerpproces om genoeg draagvlak te creëren voor implementatie. Je bedenkt overleg- en werkvormen om de partijen mee te laten denken en werken.

Plan hier jouw sollicitatie