Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576werkenbij@kleinenco.nl

Personeel en de Klein & Co Colleges

Personeel en de Klein & Co Colleges

Om kwaliteit en continuïteit van ons kinderdagverblijf te kunnen garanderen werken we met gediplomeerde leidsters die we honoreren volgens de CAO Kinderopvang. Er zijn functie- en taakomschrijvingen van de diverse functies vastgelegd. Tevens zijn zij allemaal in het bezit van een EHBO diploma.
Ook werken we regelmatig met stagiaires of leidsters in opleiding. Zij staan boventallig op de groep. Uiteraard blijven de gediplomeerde leidsters te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen. De CAO kinderopvang is ook op de stagiaires van toepassing. De leidsters spreken allemaal goed Nederlands.

Bij dagopvang bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijke aanwezige kinderen ten minste:

  • één beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar;
  • één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar;
  • één beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar;
  • één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.

Uiteraard werkt Klein & Co iedere dag met voldoende personeel.

Klein & Co Academy

Klein & Co wil haar pedagogisch medewerkers graag zo goed mogelijk begeleiden. Om ervoor te zorgen dat iedere pedagogisch medewerker zich blijft ontwikkelen en op hetzelfde niveau komt, is er de Klein & Co Academy. Deze academy zorgt voor dezelfde pedagogische visie, zelfbewustzijn, ontwikkeling op verschillende vlakken, kennis en betrokkenheid.

Gedurende twee jaar worden pedagogisch medewerkers nauwkeurig begeleid en opgeleid, naast de opleiding die een medewerker vanzelfsprekend al heeft afgerond om in de kinderopvang te mogen werken. Wij vinden het een toegevoegde waarde om pedagogisch medewerkers met verschillende vmbo, hbo en universitaire studies bij ons team te betrekken. De Klein & Co Academy zorg ervoor dat onze pedagogisch mederwerkers allemaal dezelfde aanvullende kennis en ervaringen opdoen.

Het opleidingstraject bestaat uit supervisie, zelfreflectie, coaching gesprekken en het uitbreiden van kennis. Ons pedagogisch beleid is een leidende factor in het traject. Een deelnemer krijgt specifieke doelen en opdrachten mee en daarnaast wordt er met verschillende cursussen gewerkt. Zo krijgt iedereen een kinder EHBO cursus aangeboden en is Klein & Co twee keer per jaar een dag gesloten voor een passende trainingsdag.