Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576werkenbij@kleinenco.nl

Bij Klein & Co

Bij Klein & Co

Kinderopvang bij Klein & Co

Klein & Co biedt kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Met de avontuurlijke opvang van Klein & Co, ontdekken kinderen de wereld. Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig, enthousiast en creatief: het zijn echte onderzoekers. Een kind leert door te ervaren, ontdekken en zich te vergelijken met anderen. Door kinderen de ruimte te geven om zelf op onderzoek uit te gaan ontplooien zij vele talenten en creëren hun eigen identiteit . Bij Klein & Co gaan wij uit van drie pedagogen: het kind, de volwassenen en de omgeving. Deze drie pedagogen zijn nodig voor een kind om zich te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen, om zo de interactie met anderen op te zoeken en hun belevingswereld te vergroten. Door de onderlinge verschillen tussen kinderen leren zij veel van elkaar, zij zijn elkaars eerste pedagoog. Kinderen spreken wel 100 talen en laten op verschillende manieren weten wat hen bezighoudt en wat zij nodig hebben. Kinderen zijn vaak zelf in staat een oplossing te vinden wanneer zij zich geaccepteerd en begrepen voelen. Dit alles stimuleert de zelfredzaamheid van het kind.

Klein & Co geeft je de vrijheid om je eigen ideeën in de praktijk te brengen. Daarnaast geeft de kleinschaligheid van de organisatie een huiselijk gevoel.Manon Korst - Assistent Vestingsmanager